สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 จังหวัดสุรินทร์
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปริยัติธีรวิทยา 5 4 1 10 8 12 6 3 26
2 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 5 3 3 11 9 9 6 0 24
3 ปริยัติโกศลวิทยา 3 3 2 8 6 10 6 8 22
4 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 3 3 2 8 5 3 9 6 17
5 ศรีเกษตรวิทยา 3 2 1 6 7 5 3 7 15
6 สระมะค่าวิทยา 3 0 0 3 4 2 8 10 14
7 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 2 3 1 6 3 5 5 7 13
8 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 2 1 3 6 5 6 7 5 18
9 พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 2 1 2 5 6 4 5 3 15
10 พุทธธรรมวิทยา 1 3 2 6 5 6 5 7 16
11 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 1 3 2 6 4 5 5 7 14
12 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 1 2 1 4 3 2 3 5 8
13 ปริยัติคุณรสวิทยา 1 1 4 6 6 7 5 6 18
14 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 1 1 0 2 2 5 6 9 13
15 วัดสระกำแพงใหญ่ 1 0 2 3 3 10 8 6 21
16 ศรีปริยัติคุณศึกษา 1 0 1 2 5 4 1 10 10
17 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 1 0 0 1 2 1 6 8 9
18 บูรพาวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 0 2 1 8 3
19 วิสุทธิพรตพิทยาคม 0 2 2 4 4 7 3 14 14
20 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 2 1 3 4 4 3 11 11
21 ดวนใหญ่วิทยา 0 1 1 2 4 6 6 8 16
22 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 1 1 2 1 1 1 1 3
23 วัดท่าสว่างวิทยา 0 1 0 1 1 4 7 9 12
24 วัดจอมพระ 0 0 2 2 2 1 4 10 7
25 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 4 3 10 9
26 โพธิศึกษา 0 0 1 1 1 3 1 5 5
27 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 10 3
28 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 0 0 0 1 2 6 8 9
29 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 1 2 2 11 5
30 ดอนหวายพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 3 4
31 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 0 0 0 1 1 6 11 8
32 พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 0 0 0 0 1 0 7 10 8
33 โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0 0 0 5 6 10 11
34 ปรางค์กู่วิทยา 0 0 0 0 0 3 7 7 10
35 สัทธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
36 ปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 0 0 0 0 0 1 4 11 5
37 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 1 2 9 3
38 วัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
39 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 8 1
40 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 5 1
รวม 37 37 37 111 108 150 168 289 426