หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ภายในบริเวณองค์พระ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
-
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ภายในบริเวณองค์พระ ชั้น 1 9 ก.พ. 2565 13.00-15.00
-
3 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
-
4 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ศาลาหอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 102 9 ก.พ. 2565 13.00-14.00
-


ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.