หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 37 9 37.5% 9 37.5% 6 25% 0 0% 24
2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 37 8 27.59% 12 41.38% 6 20.69% 3 10.34% 29
3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 33 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 7 31.82% 22
4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 35 6 20% 10 33.33% 6 20% 8 26.67% 30
5 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 31 6 25% 7 29.17% 5 20.83% 6 25% 24
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 22 6 33.33% 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 18
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 30 5 21.74% 6 26.09% 7 30.43% 5 21.74% 23
8 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 33 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 7 30.43% 23
9 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 32 5 25% 4 20% 1 5% 10 50% 20
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 32 5 21.74% 3 13.04% 9 39.13% 6 26.09% 23
11 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 37 4 14.29% 7 25% 3 10.71% 14 50% 28
12 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 33 4 16.67% 6 25% 6 25% 8 33.33% 24
13 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 30 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 7 33.33% 21
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 33 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 11 50% 22
15 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 29 4 16.67% 2 8.33% 8 33.33% 10 41.67% 24
16 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 36 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 27
17 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 28 3 15% 5 25% 5 25% 7 35% 20
18 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 17 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
19 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 26 2 9.09% 5 22.73% 6 27.27% 9 40.91% 22
20 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 37 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 10 52.63% 19
21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 22 2 11.76% 1 5.88% 6 35.29% 8 47.06% 17
22 โรงเรียนวัดจอมพระ 22 2 11.76% 1 5.88% 4 23.53% 10 58.82% 17
23 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 29 1 4.76% 4 19.05% 7 33.33% 9 42.86% 21
24 โรงเรียนโพธิศึกษา 11 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 27 1 5.88% 2 11.76% 6 35.29% 8 47.06% 17
26 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 28 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 11 68.75% 16
27 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 12 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 22 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 10 76.92% 13
29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 24 1 5.26% 1 5.26% 6 31.58% 11 57.89% 19
30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 37 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 27 1 5.56% 0 0% 7 38.89% 10 55.56% 18
32 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 25 0 0% 5 23.81% 6 28.57% 10 47.62% 21
33 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 23 0 0% 3 17.65% 7 41.18% 7 41.18% 17
34 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 14 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 8 72.73% 11
35 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 10 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
36 โรงเรียนปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 20 0 0% 1 6.25% 4 25% 11 68.75% 16
37 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 21 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 9 75% 12
38 โรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 8 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 10 0 0% 0 0% 1 11.11% 8 88.89% 9
40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 19 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.